Varvshistoriska Föreningen i Malmö

Med denna hemsida vill föreningen visa vad som tilldragit sig på Kockums varv genom åren. Ett antal grupper har sammanställt material som delvis kommer ur det som i dag finns på Malmö Stadsarkiv men har även bidragit med personliga minnen och hågkomster. Särskilt tillgängligt finnes detta i de böcker som utgivits. Dessa presenteras här till dels. Vidare presenteras föreningen, vad den vill och hur den fungerar.

Kockums Stirlingverksamhet

Kockums har varit djupt involverad i utveckling av Stirlingmotorer. Titta in under rubriken Stirling till vänster för mer information.

Varvs e-nytt

Styrelsen sänder ut ett informationsblad med ojämna mellanrum till de medlemmar som uppgivit sin e-post adress. Andra som är intresserade av att komma med på sändlistan  kan anmäla sitt namn och e-postadress under fliken "Kontakt" till vänster och skriva Varvs e-Nytt i rutan Meddelande. Årets första utgåva är nu tillgänglig för nedladdning nedan.

Mailadresser

Vi vill gärna att den medlem som har mailadress meddelar oss denna. Därmed underlättas utskick av information.


Sänd i så fall ditt namn och  din mailadress till oss under adressen info@varvshistoria.se


Det är självfallet frivilligt att lämna sin mailadress.

Frans Henrik Kockum
               Frans Henrik Kockum
Grundaren av Kockums Mekaniska Verkstads AB.
Se mera under Album 55